กิจกรรมวิทยาลัยนาโน

02/04/2021 / 1, event

รับสมัครบัณฑิตศึกษา 2564

รับสมัครบัณฑิตศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยีหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี (โครงการแววนวัตกร)รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 11 มิ.ย. 64...
Read More
01/03/2021 / 1, event, Highlight

TCAS’64 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง รอบที่ 2 Quota

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล. เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบ Quota รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง...
Read More
09/01/2021 / 1, event

ตารางเรียนออนไลน์ ภาคการศึกษา 2/2563 วิทยาลัยนาโนฯ

เพื่อให้การเรียนการสอนและการวัดผลการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและ ติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 11 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในภาคการศึ กษาที่ 2/2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย...
Read More
02/01/2021 / 1, event

รับตรง ‘64 Round 1 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง หลักสูตรควบสองปริญญา (นานาชาติ) Dual Degree

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาใน หลักสูตรควบสองปริญญา (นานาชาติ) Round 1 Bachelor of Engineering...
Read More
02/12/2020 / event

KMITL GO RUN “วิ่งเพื่อสร้าง”ร่วมวิ่งระดมทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ขอเชิญนักษาวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อสร้าง ระดมทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2563  Click here
Read More
06/11/2020 / 1, event

TCAS’64 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง รอบที่ 1 Portfolio

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล. เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  แบบ Portfolio รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 รับสมัคร...
Read More
08/10/2020 / 1, event

รับตรง ‘64 Early Bird Round วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง หลักสูตรควบสองปริญญา (นานาชาติ) Dual Degree

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาใน หลักสูตรควบสองปริญญา (นานาชาติ) Early Bird Round Bachelor of...
Read More
02/10/2020 / 1, event

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อสร้าง “โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร”​

โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง ให้บริการการรักษาประชาชนทั่วไป และบุคลากร นักศึกษาของ สจล. และโรงพยาบาลจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมทางการแพทย์ เป็นพื้นที่ดูแลรักษาผู้ป่วย...
Read More
09/09/2020 / 1, event

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของวิทยาลัยนาโนฯ สมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 15 กันยายน 2563 สัมภาษณ์วันที่...
Read More