กิจกรรมวิทยาลัยนาโน

08/10/2020 / 1, event

รับตรง ‘64 Early Bird Round วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง หลักสูตรควบสองปริญญา (นานาชาติ) Dual Degree

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาใน หลักสูตรควบสองปริญญา (นานาชาติ) Early Bird Round Bachelor of...
Read More
02/10/2020 / 1, event

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อสร้าง “โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร”​

โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง ให้บริการการรักษาประชาชนทั่วไป และบุคลากร นักศึกษาของ สจล. และโรงพยาบาลจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมทางการแพทย์ เป็นพื้นที่ดูแลรักษาผู้ป่วย...
Read More
09/09/2020 / 1, event

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของวิทยาลัยนาโนฯ สมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 15 กันยายน 2563 สัมภาษณ์วันที่...
Read More
31/08/2020 / 1, event

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2/2563

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Click here
Read More
28/08/2020 / 1, event

ขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรับพระราชทานปริญญา ประจำปีการศึกษา 2562

เปิดให้ขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม - 18 กันยายน 2563 Click here
Read More
24/06/2020 / 1, event

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้รับทุนอุดหนุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้รับทุนอุดหนุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง  ประจำปีการศึกษา 2563 ประกาศ
Read More
24/05/2020 / event

รับตรง ‘63 รอบที่ 4 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง หลักสูตรควบสองปริญญา (นานาชาติ) Dual Degree

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาใน หลักสูตรควบสองปริญญา (นานาชาติ) รอบที่ 4 Bachelor of Engineering...
Read More
12/05/2020 / 1, event

TCAS4 Admission Nano 2563

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบ Admission รอบที่ 4 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง  เปิดรับสมัคร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิศวกรรมวัสดุนาโน...
Read More
16/04/2020 / 1, event

การรับสมัคร TCAS รอบที่ 3

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรงร่วมกัน รอบที่ 3 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง  เปิดรับสมัคร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิศวกรรมวัสดุนาโน ตั้งแต่วันที่...
Read More
02/04/2020 / Highlight

ทุนอุดหนุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยนาโนฯ

ทุนอุดหนุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยนาโนฯ รับสมัคร : บัดนี้ – 22 มิถุนายน 2563 ส่งใบสมัครได้ที่...
Read More