เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน พร้อมทั้งแนะนำหลักสูตรการศึกษา ณ Covestro Thailand Co.,Ltd. ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.