การจัดจำหน่ายวัสดุนาโนซิงค์ออกไซด์ (nano-ZnO)

วิทยาลัยนาโนฯ ได้ทำการจัดจำหน่ายวัสดุนาโนซิงค์ออกไซด์ (nano-ZnO) จำนวน 2 ช่องทาง

1. ติดต่อวิทยาลัยนาโนฯ โดยตรงในเวลาราชการ ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น.

2. โอนเงินเข้าบัญชี และจัดส่งวัสดุทางไปรษณีย์ โดยเมื่อทางวิทยาลัยนาโนฯ ได้รับหลักฐานการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดส่งให้ในวันถัดไป เช่น ได้รับเอกสารหลักฐานการโอน ทาง Fax. หรือ Email ในวันศุกร์ ทางเราจะดำเนินการจัดส่งให้ในวันจันทร์ถัดไป

หมายเลขบัญชี : 0882543981
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา : เทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ชื่อบัญชี : ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรด่านช้าง

ราคาจัดจำหน่าย : กิโลกรัมละ 380 บาท

วัสดุนาโนซิงค์ออกไซด์  1 กก.   380 รวมค่าจัดส่ง  80 บาท =   460 บาท
วัสดุนาโนซิงค์ออกไซด์  2 กก.   760 รวมค่าจัดส่ง 120 บาท =   880 บาท
วัสดุนาโนซิงค์ออกไซด์  3 กก. 1,140 รวมค่าจัดส่ง 160 บาท = 1,300 บาท
วัสดุนาโนซิงค์ออกไซด์  4 กก. 1,520 รวมค่าจัดส่ง 200 บาท = 1,720 บาท
วัสดุนาโนซิงค์ออกไซด์  5 กก. 1,900 รวมค่าจัดส่ง 250 บาท = 2,150 บาท
วัสดุนาโนซิงค์ออกไซด์  6 กก. 2,280 รวมค่าจัดส่ง 330 บาท = 2,610 บาท
วัสดุนาโนซิงค์ออกไซด์  7 กก. 2,660 รวมค่าจัดส่ง 370 บาท = 3,030 บาท
วัสดุนาโนซิงค์ออกไซด์  8 กก. 3,040 รวมค่าจัดส่ง 410 บาท = 3,450 บาท
วัสดุนาโนซิงค์ออกไซด์  9 กก. 3,420 รวมค่าจัดส่ง 450 บาท = 3,870 บาท
วัสดุนาโนซิงค์ออกไซด์ 10 กก. 3,800 รวมค่าจัดส่ง 500 บาท = 4,300 บาท

เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อ/ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ให้ชัดเจน ส่งมาที่ Fax. 02-3298265 หรือ Email : nanokmitl@hotmail.com หรือโทรศัพท์ 02-329-8167, 02-3298000 ต่อ 3075

2 Replies to “การจัดจำหน่ายวัสดุนาโนซิงค์ออกไซด์ (nano-ZnO)”

  1. ที่อยู่จัดส่ง คุณ อรพิน สายสุพันธ์
    76ม.12 บ.ศรีบัว ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150 :081-363-9919
    1กก โอนแล้วครับผม

    1. ในส่วนนี้ เดี๋ยว admin ประสานงานกับนักวิทยาศาสตร์ให้ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *