ประกาศ

26/05/2021

ปัจฉิมนิเทศ 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ ขอเชิญนักศึกษาชั้นปี 4 เข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563 วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 10:00 - 12:00 น. Online ผ่าน Zoom
Read More
14/04/2021

ช่องทางการรับข่าวสารของนักศึกษา

เพื่อความรวดเร็วของการส่งข้อมูลข่าวสาร จากวิทยาลัยนาโนฯ ไปยังนักศึกษาทุกคนโดยตรง ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 วิทยาลัยนาโนฯ ขอแจ้งช่องทางหลักในการรับข่าวสารดังนี้ Line group : Student@nanoKMITL http://line.me/ti/g/WT_lWX8egS
Read More
02/04/2021

รับสมัครบัณฑิตศึกษา 2564

รับสมัครบัณฑิตศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยีหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี (โครงการแววนวัตกร)รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 11 มิ.ย. 64...
Read More
01/03/2021

TCAS’64 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง รอบที่ 2 Quota

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล. เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบ Quota รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง...
Read More
09/01/2021

ตารางเรียนออนไลน์ ภาคการศึกษา 2/2563 วิทยาลัยนาโนฯ

เพื่อให้การเรียนการสอนและการวัดผลการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและ ติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 11 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในภาคการศึ กษาที่ 2/2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย...
Read More
02/01/2021

รับตรง ‘64 Round 1 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง หลักสูตรควบสองปริญญา (นานาชาติ) Dual Degree

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาใน หลักสูตรควบสองปริญญา (นานาชาติ) Round 1 Bachelor of Engineering...
Read More
02/12/2020

KMITL GO RUN “วิ่งเพื่อสร้าง”ร่วมวิ่งระดมทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ขอเชิญนักษาวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อสร้าง ระดมทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2563  Click here
Read More
06/11/2020

TCAS’64 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง รอบที่ 1 Portfolio

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล. เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  แบบ Portfolio รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 รับสมัคร...
Read More
08/10/2020

รับตรง ‘64 Early Bird Round วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง หลักสูตรควบสองปริญญา (นานาชาติ) Dual Degree

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาใน หลักสูตรควบสองปริญญา (นานาชาติ) Early Bird Round Bachelor of...
Read More